Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$3,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 111

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

admin

1 năm trước

$3,500

Giường: 3Phòng tắm: 2: 111

CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN

1 năm trước

140000$500,000$600/40000

Giường: 3150: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

admin

1 năm trước

140000$500,000$600/40000

Giường: 3150: 150

CĂN HỘ CHUNG CƯ 1 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 2 PN, CĂN HỘ CHUNG CƯ 3PN, CĂN HỘ PENT HOUSE

1 năm trước