Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$760,000$3,200/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$11,500/mo

Family home

S Crandon Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$11,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$550,000$2,300/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$670,000$6,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$870,000$8,500/sq ft

Luxury family home

S California Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$870,000$8,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Luxury home for sale

9400 E Broadview Dr, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Samuel Palmer

5 năm trước

$459,000$2,560/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Amazing home for family

1001 91st St, Bay Harbor Islands, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Michelle Ramirez

5 năm trước

$890,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Family home for sale

408 91st St, Surfside, FL 33154, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

Samuel Palmer

5 năm trước

$758,000$3,690/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Single Family Home

5 năm trước