Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$990,000$31,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$25,000/mo

Gorgeous villa

S Princeton Ave

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$25,000/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Villa with ocean and bay view

4545 Meridian Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Michelle Ramirez

5 năm trước

$7,599,000$18,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Villa with pool for sale

4528 Prairie Ave, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Vincent Fuller

5 năm trước

$3,900,000$17,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Villa for sale

4981 Pine Tree Dr, Miami Beach, FL 33140

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Samuel Palmer

5 năm trước

$1,750,000$7,500/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$3,700,000$9,900/sq ft

Luxury villa with oceanview

5130 N Bay Rd, Miami Beach, FL 33140, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

Michelle Ramirez

5 năm trước

$3,700,000$9,900/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước

$1,599,000$15,000/sq ft

Villa with pool

7601 E Treasure Dr, Miami Beach, FL 33141, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

NGUYỄN BÁU

5 năm trước

$1,599,000$15,000/sq ft

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Villa

5 năm trước