Phạm vi giá: Từ đến

So sánh các bảng liệt kê

$3,700/mo

Confortable apartment

Metro Plaza Dr, Jersey City, NJ 07302, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

NGUYỄN BÁU

4 năm trước

$3,700/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

$1,790/mo

Modern apartment

Grand St, New York, NY, USA

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Michelle Ramirez

4 năm trước

$1,790/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

4 năm trước

$3,500/mo

Apartment for rent in Downtown

667 NE 26th St, Miami, FL 33137, Stati Uniti

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

Vincent Fuller

5 năm trước

$3,500/mo

Giường: 4Phòng tắm: 2Sq Ft: 1200

Apartment

5 năm trước